Tämän sivun kautta pääset jättämään ideasi osallistuvan budjetoinnin ideahakuun, äänestämään ideoista ja katsomaan äänestystuloksia. Idean voi jättää kuka tahansa nurmijärveläinen.
Idean voi jättää myös paperilomakkeella, joita on saatavilla Kirkonkylän, Klaukkalan tai Rajamäen kirjaston asiakaspalvelupisteissä, kirjastoauto Oivassa tai kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä (huomioi aukioloajat).

Huomioi, että idean tulee noudattaa seuraavia periaatteita:
  • Idea tukee kuntastrategian toteutumista (Paremman arjen ilmiö). Tutustu kuntastrategiaan täällä(sivu avautuu uuteen ikkunaan).
  • Idean toteutus on kunnan toimivallassa, eikä se ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
  • Idean kokonaiskustannukset on arvioitavissa ja ne mahtuvat osallistuvan budjetoinnin määrärahaan. Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea äänestystuloksen mukaisesti.
  • Idean toteutus on kustannusten osalta kertaluonteinen, eikä sen toteuttamisesta aiheudu merkittäviä toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja kunnalle seuraaville vuosille.
  • Idea on epäkaupallinen ja se toteuttaa yleishyödyllistä tarkoitusta.
  • Idea on uusi, eikä täysin sen kaltainen toteutus ole saanut määrärahaa aiempina vuosina.
  • Idea on toteutettavissa vuoden 2023 aikana.
  • Idean toteuttajana toimii idean ehdottaja tai kunta.

Ideoiden arviointi ja valinta äänestykseen
Kunnan asiantuntijoista muodostettu raati arvioi ideat 9.3.-29.4. välisenä aikana ja ottaa tarvittaessa yhteyttä ehdottajaan idean sisältöön ja toteutukseen liittyen. Samankaltaisia ideoita voidaan yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi arvioinnin yhteydessä ennen äänestystä.
Lisätiedot: Piia Nurkka, palvelumuotoilija, sähköposti: piia.nurkka(at)nurmijarvi.fi, puhelin: 040 317 2412