Tämän sivun kautta pääset jättämään ideasi osallistuvan budjetoinnin ideahakuun, äänestämään ideoista ja katsomaan äänestystuloksia. Idean voi jättää kuka tahansa nurmijärveläinen. Huomioi, että idean tulee noudattaa seuraavia periaatteita:
  • Idea tukee kuntastrategian toteutumista (Paremman arjen ilmiö). Tutustu kuntastrategiaan täällä(sivu avautuu uuteen ikkunaan).
  • Idean toteutus on kunnan toimivallassa, eikä se ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
  • Idean kokonaiskustannukset on arvioitavissa ja ne mahtuvat osallistuvan budjetoinnin määrärahaan. Määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea äänestystuloksen mukaisesti.
  • Idean toteutus on kustannusten osalta kertaluonteinen, eikä sen toteuttamisesta aiheudu merkittäviä toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja kunnalle seuraaville vuosille.
  • Idea on epäkaupallinen ja se toteuttaa yleishyödyllistä tarkoitusta.
  • Idea on uusi, eikä täysin sen kaltainen toteutus ole saanut määrärahaa aiempina vuosina.
  • Idea on toteutettavissa vuoden 2023 aikana.
  • Idean toteuttajana toimii idean ehdottaja tai kunta.

Ideoiden arviointi ja valinta äänestykseen

Kunnan asiantuntijoista muodostettu raati arvioi ideat 9.3.-29.4. välisenä aikana ja ottaa tarvittaessa yhteyttä ehdottajaan idean sisältöön ja toteutukseen liittyen. Samankaltaisia ideoita voidaan yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi arvioinnin yhteydessä ennen äänestystä.