88

Ehdottaja Nurmijärven Luonto ry. Uusi 

Lahopuupuiston rakentaminen kokoamalla lahoavia aineksia ja näiden yhteyteen ötökkähotelli tai elämyspolku. Kustannusarvio 10 000 €.